top of page

IPR - PRAHA (Institut pro plánování a rozvoje hlavního města Prahy )

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha) je hlavním koncepčním pracovištěm hl. m. Prahy v oblasti architektury, urbanismu, rozvoje, tvorby a správy města. Zpracovává strategické, urbanistické a územně rozvojové dokumenty.

Územně analytické podklady

3D Model Prahy

Metropolitní plán

Metropolitní plán

Pražské stavební předpisy

Otevřená data 

bottom of page