top of page

Parametrické Navrhování

Jako hlavní kritérium pro výběr jednotlivých nástrojů pro navrhování urbanistických celků bude považována parametrická flexibilita, strukturální logika a vícesměrná interaktivita v navrhovacím procesu.

City Engine

Autodesk

bottom of page