top of page

TEORETICKÁ FÁZE VÝZKUMU

VIZE, MODELY MĚSTA A STRATEGIE JEJICH PROSAZOVÁNÍ

Teoretická fáze výzkumu se bude zabývat především zběrem sběrem a analýzou všech nezbytných parametrů, které budou vytvářet základní stavební kostru pro navrvhovanou platformu.

Jelikož cilem cílem je vytvoření funkčního nástroje pro navrhování a údržbu rozsáhlých územních celků, cílená data tohoto zsběru budou spadat především do okruhu pravidel, zásad a standardů pro konkrétní navrhovací postupy. Jako zásadní informační zdroj pro tento účel bude zcela zřejmě považována zbírka sbírka Pražských stavebních předpisů.

Rád bych však při této příležitosti zúročil i svou praktickou zkušenost s používáním stavebních předpisů (planning Planning Guidance) ve skotském městě Edinburgu a vytvořil tak stručnou srovnvávací studii těchto dvou metodik.Volba vhodného softwarového nástroje a porovnávací studije současných trendů v oblasti parametrického navrhování v oblasti urbanismu v praxi pak budoue nezbytnou podmínkou pro pozvolný přechod k následující praktické fázi výzkumu. Po předběžném průzkumu dostupných technologií na současném trhu lze konstatovat vysokou míru přehlednosti při výběru konkrétních softwéarových nástrojů, danou zejména limitovaným počtem případných dodavatelů.

IPR - PRAHA (Institut pro plánování a rozvoje hlavního města Prahy 

bottom of page