top of page

ARCHITEKTONICÉ  STUDIE

NÁVRHOVÁNÍ STAVEB VČERTNĚ 3D VIZUALIZACE  

ANALÝZY PROVEDITELNOSTI URBANISMUS

MARKETINGOVÁ DOKUMENTACE NÁVRHY INTERIÉRŮ 

GENERÁLNÍ PROJEKCE  KOORDINACE PROFESÍ

VŠECHNY STUPNĚ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

VEDENÍ PROJEKTU  KOORDINACE  BIM​

INŽENÝRSKÁ ČINNOST  AUTORSKÉ DOZORY

bottom of page